ورود

بازدید مدیران مجتمع فقه و حقوق از واحد اجرای دوره شهرکرد

قائم مقام و مدیر اداری مالی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی جهت بررسی وضعیت مرکز اجرای دوره حقوق و قضای اسلامی به مازندران سفر کردند.
Read More

نشست بررسی مغایرت تعطیلی روز شنبه با قانون اساسی و شرع برگزار شد

در نشستی که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی قم برگزار شد به بررسی مغایرت تعطیلی روز شنبه با قانون اساسی و شرع مقدس پرداخته شد.
Read More

اخبار و رویدادها