نشست نقد آراء قضایی با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول در فرآیند سند رسمی برگزار می شود

نشست نقد رأی قضائی با عنوان: «جعل و استفاده از سند مجعول در فرآیند سند رسمی توسط مقامات رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی نقد رای شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران» سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 در سالن جلسات مجتمع فقه و حقوق برگزار می‌شود.
Read More

کارگاه پرونده‌خوانی قضایی برگزار شد

 مدرسه عالی قضاوت، به منظور توانمندسازی طلاب، دانشجویان رشته‌های حقوق و کارآموزان قضایی اقدام به برگزاری مدرسه بهاره «پرونده‌خوانی قضایی» با حضور اساتید و قضات مجرب کشوری نمود.
Read More

اخبار و رویدادها