ورود


معرفی

مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی تابستان 99 در حوزه علمیه قم با ماموریت های زیر تاسیس شد:

الف) تربیت و تامین منابع انسانی متخصص مورد نیاز حوزه و نظام در رشته های فقه، حقوق و قضای اسلامی، زیررشته ها و گرایش ها و دانش های بینا رشته ای مرتبط؛

ب) انجام پژوهش های فقهی حقوقی براساس اولویت­های مورد نظر حوزه و نظام.

 

 

اهداف:

الف) تربيت متخصصان حوزوي، در رشته و گرايش­هاي فقه، حقوق و قضای اسلامی؛

ب) ايجاد زمينه مناسب براي توسعه دانش و پژوهش در زمینه فقه، حقوق و قضای اسلامی و ارتقاي كيفي رشته ­ها و گرايش­هاي مورد نظر؛

ج) تامین بخشی ازمنابع انسانی مورد نیاز حوزه و نظام برای تصدی امر قضا و هم چنین تدریس و پژوهش در رشته های مورد نظر؛

د) انجام پژوهش های مورد نیاز بر اساس نیازسنجی­ ها و اولویت های پژوهشی حوزه و نظام؛

ذ) برگزاری دوره­ ها و کارگاه ­های دانش ­افزایی در زمینه فقه، حقوق و قضای اسلامی.

این مجتمع دو مجموعه آموزشی منظم به نام های مدرسه عالی قضاوت و مرکز تخصصی فقه و حقوق ویک مرکز آموزش های کاربردی دارد. هم چنین یک مرکز پژوهشی نیز در این مجتمع فعالیت خواهد کرد که بند 4 از اهداف ذکر شده مجتمع را تحقق می بخشد.

 

 

سیاست های آموزشی:

الف) جامع نگری در برنامه ریزی تربیتی و آموزشی مجتمع، متناسب با نیازهای حوزه، جامعه و نظام؛

ب) اهتمام به تهذیب و تربیت اخلاقی طلاب در کنار تعلیم  دانش وارتقای علمی؛

ج) تلاش در جهت تقویت روحیه انقلابی و ارتقاي آگاهی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طلاب؛

د) اهتمام به سنت های اصیل حوزه در امر پژوهش، آموزش وتهذیب؛

ذ) تأکید بر پژوهش محوری در امر آموزش.

یکی از نکات مهم در امر آموزش در تمامی بخش های مجتمع، اهتمام نسبت به دروس فقه و اصول عمومی طلاب در مدت تحصیل در بخش های تخصصی مجتمع است. مجتمع با دقت کامل این آموزش ها را پی­گیری کرده و نظارت جدی بر فرآیند تحصیل این دروس در کنار دروس تخصصی اعمال می کند.