ورود


نمایندگی تهران

Majd Al Dowlah Seminary 01

تهران، خیابان امام خمینی(ره)، مجاور بیمارستان سینا، مدرسه علمیه مجدالودله

دسترسی به آدرس : https://goo.gl/maps/XYmPopqWapNWZdH27

تلفن:  02166740555