ورود


معرفی

  • مدرسه عالی قضاوت

مدرسه عالی قضاوت از تجمیع دو مرکز حقوق و قضای سابق (معروف به مرکز تحت اشراف آیت الله مقتدایی) و مرکز تحت حمایت قوه قضائیه (مشهوربه مرکز فقه القضا) تشکیل شده است. این مدرسه در سال جاری اولین دوره پذیرش خود را ازمیان طلاب حوزه های علمیه انجام می دهد. رسالت و ماموریت این مدرسه که با حمایت و پشتیبانی قوه قضائیه فعالیت می کند، تربیت قاضی و کمک به تامین منابع انسانی مرتبط با حقوق و قضا است.

آموزش های مدرسه عالی قضاوت کاربردی و ناظر به تربیت نیروی انسانی برای تصدی امر قضاوت و شغل های مرتبط است. طلابی که علاقمند خدمت در امورقضایی هستند می توانند از طریق ورود به این مدرسه ادامه تحصیل داده و اهداف خود را پی­گیری نمایند.

فارغ التحصیلان این مدرسه براساس تفاهم نامه مجتمع با قوه قضائیه در اولویت جذب نیروی انسانی برای تصدی منصب قضاوت قرار خواهند داشت.

مدرسه عالی قضاوت در سال تحصیلی جدید در دو سطح دانش پژوه می پذیرد:

الف) سطح دو :

  1. رشته حقوق و قضای اسلامی

ب) سطح سه:

  1. رشته حقوق خصوصی
  2. رشته حقوق جزا و جرم شناسی