ورود


نشست نقد رأی ۱۲ _ تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

Untitled 17 768x549 1

نوع محصول

کتاب
مشخصات ظاهری

اندازه پالتویی – جلد ساده
نوبت انتشار

چاپ اول
ماه و سال انتشار

سال 1394
تخفیف ویژه سازمان‌ها و موسسات رسمی

دارد
ارسال پستی رایگان

دارد