گام بلند مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برای راه اندازی سطح ۴ حقوق جزا و حقوق خصوصی

1308683

در گفتگو با خبرگزاری حوزه:
توفیقیان با تأکید بر اینکه ما با حضور در این نمایشگاه می خواهیم مخاطبین بدانند اساساً نوع کار این مجتمع و خروجی های آن چگونه است عنوان داشت: در این نمایشگاه بخشی از پایان نامه ها و درسنامه های تولیدی طلاب مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی و همچنین نرم افزارها و مقالات تولیدی آنان در دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

سید ابوالحسن توفیقیان معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در غرفه این مجتمع در نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز تخصصی حوزوی و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، گفت: این مجتمع از لحاظ ساختاری زیرمجموعه حوزه علمیه و نهادی واسط بین حوزه و قوه قضائیه است که در امر تربیت نیروی انسانی، طلاب حقوقدان و علاقه مندان به دانش حقوق فعالیت دارد.

وی افزود: در حال حاضر این مجتمع سه بخش عمده شامل پژوهش، آموزش و تهذیب دارد.

توفیقیان خاطرنشان کرد: بعد از فارغ التحصیل شدن دانش پژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی بخشی از آنان جذب قوه قضائیه می شوند و برخی هم به امور آموزشی و پژوهشی در دیگر نهادها و سازمان و خودِ مجتمع می پردازند.

وی از دریافت مجوز راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق از شورای اعطای مجوزهای حوزه علمیه خبر داد و گفت: بخشی از فارغ التحصیلان این مجتمع در این پژوهشکده جذب خواهند شد تا به تحقیق و پژوهش حول مسائل حقوقی اهتمام داشته باشند.

معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی تصریح کرد: معاونت تهذیب مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی طلاب و خانواده های آنان را از بدو ورود تا اتمام دوره تحصیلی با فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و تهذیبی از جهات معنوی مورد توجه قرار می دهد.

وی با اشاره به آسیب های در پیش روی طلاب رشته حقوق افزود: طلابی که در علوم قضایی به تحصیل می پردازند و خانواده های آنان نیازمند روحیه هایی هستند که باید این ها در وجود خودشان و خانواده هایشان تقویت گردد؛ این ها مقوله های فراآموزشی و فراپژوهشی هستند که در معاونت تهذیب مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی دنبال می شوند.

توفیقیان بیان داشت: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در حال حاضر ۳ مرکز تخصصی در قم دارد که به امر آموزش می پردازند.

وی گفت: این مجتمع علاوه بر قم در ۷ استان دیگر نیز به نوعی دفتر نمایندگی داریم که آن ها نیز امر آموزش را در آن استان ها در حال پیگیری هستند.

معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی به اهداف حضور این مجتمع در نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز تخصصی پرداخت و اظهار کرد: این حضور اساساً با هدف معرفی این مجتمع در ساختار حوزه علمیه به بازدیدکنندگان و آشنایی بیشتر بدنه حوزوی جامعه و مسئولین با آن است.

وی با تأکید بر اینکه ما با حضور در این نمایشگاه می خواهیم مخاطبین بدانند اساساً نوع کار این مجتمع و خروجی های آن چگونه است عنوان داشت: در این نمایشگاه بخشی از پایان نامه ها و درسنامه های تولیدی طلاب مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی به منصه دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

توفیقیان گفت: نرم افزارهای چندرسانه ای و کتاب تألیف شده توسط طلاب این مجتمع نیز از دیگر محصولات علمی به نمایش گذاشته هستند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقلام تولیدی این مجتمع تولید نشریه علمی است که اساساً نویسندگان آن دانش پژوهان خود آن هستند؛ این فصلنامه «رسائل» نام دارد تاکنون یازده شماره از آن به چاپ رسیده است.

معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی خاطرنشان کرد: این مجتمع در سطح ۲ و ۳ به آموزش طلاب می پردازد؛ این روزها در حال تدوین سرفصل های مقطع سطح ۴ در دو رشته «فقه و حقوق خصوصی» و «فقه و حقوق جزا» هستیم و در آینده نه چندان دور این مقاطع تحصیلی نیز راه اندازی خواهند شد.

https://hawzahnews.com/xbqx9

1308683