توفیقیان: مدرسه عالی قضاوت در سال جاری تکمیل ظرفیت نخواهد داشت

1308683

به گزارش روابط عمومی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، جناب آقای توفیقیان معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی طی خبری اعلام کرد: با عنایت به اینکه تفاهم نامه فی مابین معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی به تازگی امضاء شده است و در این راستا لازم است آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و خاص ناظر به تفاهم نامه تهیه و تدوین شود لذا عملاً امکان جذب دانش پژوه در مرحله تکمیل ظرفیت(بهمن ۱۴۰۰) در رشته حقوق و قضای اسلامی و گرایش های آن وجود ندارد. بر اساس مصوبه شورای مجتمع اولین ورودی های مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی ذیل تفاهم نامه موصوف از ابتدای مهر 1401 در مدرسه عالی قضاوت شروع به تحصیل خواهند نمود.

معاون آموزش و پژوهش مجتمع افزود در حال برنامه ریزی هستیم که فراخوان ثبت نام و پذیرش مدرسه عالی قضاوت سال آینده از اواسط ماه اسفند سال جاری صورت پذیرد.

ایشان در پایان تاکید کردند این ابلاغیه مشمول همه واحدهای آموزشی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در قم و سایر استان های تابعه می باشد.

لازم به ذکر است مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در حال حاضر دو واحد آموزشی فعال به نام های “مدرسه عالی قضاوت با رویکرد تربیت قاضی بر اساس تفاهم با قوه قضائیه” و “مرکز تخصصی فقه و حقوق با رویکرد بالا بردن دانش فقهی و حقوقی طلاب” دارد.