ورود


اطلاعیه

اطلاعیه

📗قابل توجه طلاب محترمی که فرم اولیه ثبت نام پذیرش در مرکز تخصصی فقه و حقوق را پر نموده اند📗
با توجه به حذف آزمون کتبی برای داوطلبان پذیرش در این مرکز و لزوم بررسی دقیق تر سوابق آموزشی عزیزان، خواهشمند است، فایل ارزیابی و فایل ریزنمرات تمامی پایه های تحصیلی خود را که در صفحه شخصی سامانه نجاح همه طلاب در دسترس است را از این سامانه دریافت کرده و در فرم زیر بارگزاری نمایید. بدیهی است عدم تکمیل این فرم، به منزله انصراف شما تلقی می شود. پیشاپیش از همکاری همه بزرگواران سپاسگزاریم. مهلت تکمیل اطلاعات تا ساعت 24 روز سه شنبه 21 دی ماه

https://form.avalform.com/view.php?id=25851013