اطلاعیه آزمون ورودی مجتمع

ض

ه اطلاع داوطلبان آزمون ورودی 1401 مجتمع می رساند؛
شهرهای تبریز و گرگان به عنوان محل های جدید برگزاری آزمون، به محل های سابق افزوده شد.
بنابراین، محل های نهایی برگزاری آزمون (در سطح کشور) عبارتند از:
⬅️ قم
⬅️ شیراز
⬅️ اهواز
⬅️ گرگان
⬅️ تبریز

‼️ تذکر:
1. آدرس دقیق محل های آزمون در کارت ورود به جلسه (که از تاریخ 5 خرداد تا 7 خرداد صادر می شود) درج خواهد شد.

2. انتخاب محل های آزمون به صورت اختیاری توسط داوطلبان صورت می پذیرد.

3. محل های اعلام شده در این اطلاعیه، صرفا محل های برگزاری آزمون ورودی می باشد و ارتباطی با محل تحصیل (اولویت انتخاب شده توسط داوطلب) ندارد.

photo 2022 05 18 18 06 43

 

 

معاونت آموزش مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی