#اطلاعیه شماره (15)

photo 2022 07 02 16 38 18

⬅️ به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون ورودی مجتمع که موفق به ثبت نام در سایت سنجش و پذیرش حوزه علمیه، نشده اند، می رساند؛ امروز (10 تیر ماه) آخرین مهلت ثبت نام در این سایت می باشد. لذا، جهت ثبت نام اقدام نمایند.

آدرس سایت سنجش و پذیرش حوزه علمیه جهت ثبت نام:
http://reg.ismc.ir/rules/248

‼️‼️ نکته:
در صورت عدم ثبت نام در سایت سنجش و پذیرش حوزه علمیه، کلیه موفقیت های داوطلب در مراکز تخصصی کان لم یکن تلقی شده و مراکز تخصصی، مجاز به پذیرش این گونه داوطلبان ( حتی در صورت قبولی در تمامی مراحل پذیرش) نمی باشند.

 

«معاونت آموزش مجتمع»