اعلام نتایج آزمون ورودی

photo 2022 07 13 16 26 53

قابل توجه داطلبان آزمون ورودی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی:

#نتایج آزمون کتبی (تستی و تشریحی) در سامانه پذیرش مجتمع به آدرس https://reg.mfeqh.ir/login بارگذاری شده است.

 

 

photo 2022 07 13 16 28 58