اولین جلسه شورای علمی واحدهای آموزشی مجتمع فقه و حقوق برگزار شد

slid

 


اولین جلسه شورای علمی واحدهای آموزشی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی در روز دوشنبه ششم شهریورماه برگزار گردید.


 

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی؛ این جلسه با حضور معاونین محترم پژوهش مدرسه عالی قضاوت و مرکز تخصصی فقه و حقوق، معاون پژوهش مجتمع و دو تن از اساتید فقه، حقوق و روش تحقیق حوزه‌های علمیه برگزار شد.

شورای علمی واحدهای آموزشی مجتمع، جهت بررسی موضوعات، اساتید راهنما و مشاور و طرح‌های تحقیق پایان‌نامه‌های سطح سه دانش‌پژوهان مجتمع تشکیل می‌شود.

موارد بررسی شده در این شورا به کمیته پایان‌نامه‌های مجتمع جهت تصویب نهایی ارجاع داده خواهد شد و  مواردی هم که نیازمند اصلاح هستند به دانش‌پژوه عودت داده می‌شود.