معرفی کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

معرفی کتاب

کتابچه«طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی» که مشتمل بر دو بخش گزارش نشست و مستندات علمی است، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در سال 1396 منتشر شد.


معرفی محصولات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

✅ به گزارش روابط عمومی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، کتابچه «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی» که مشتمل بر دو بخش گزارش نشست و مستندات علمی است، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در سال 1396 منتشر و در سال‌های 1396 و 1400 دو بار تجدید چاپ شده است.

🔸 بخش اول، به ارائه گزارش از نشستی پرداخته است که با همین موضوع و با حضور استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، حجت الاسلام و المسلمین بیگدلی، قاضی محترم دیوان عالی کشور برگزار شد.

🔸 بخش دوم آن نیز به جمع‌آوری و مستندسازی آرا، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره طلاق قضایی اختصاص‌ یافته است. این بخش توسط دانش‌پژوه سابق مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی و قاضی فعلی دادگستری جناب آقای علی ابوحسینی درزی تدوین شده است.

در این کتابچه تلاش شده پس از بررسی ماهیت طلاق قضایی از منظر فقه و قانون، به بررسی و ارائه پاسخ برای سوالات ذیل پرداخته شود.

▫️ طبق مواد قانون مدنی، طلاق قضایی در سه مورد قابل اجراست:
1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛
2- غایب مفقود الاثر بودن شوهر؛
3- عسر و حرج زوجه.
لیکن در این خصوص، این سوالات مطرح است که آیا طلاق قضایی منحصر به موارد فوق است؟ در مورد سوم، ملاک عسر و حرج چیست؟ آیا ملاک طلاق در ترک انفاق عسر و حرج است یا قاعده لاضرر؟ در فرض تحقق و احراز عسر و حرج، دادگاه زوجه را به چه نوع طلاقی مطلقه می‌نماید؟ رویه دادگاه‌ها در این خصوص چیست؟

عکس جلد کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

عکس جلد کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

 

فهرست کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

فهرست کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

شناسنامه کتاب «طلاق قضایی؛ در فقه، حقوق و رویه قضایی»

عنوان و نام پدیدآور طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی/ تهیه و تدوین مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی.
مشخصات نشر تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1400.
مشخصات ظاهری 88ص.؛ 5/1421 س‌م.
یادداشت چاپ سوم.
یادداشت چاپ قبلی: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1397 (93ص.).
یادداشت کتابنامه: ص.87 – 88: همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع طلاق (فقه)– ایران
Divorce (Islamic law)– Iran
طلاق — قوانین و مقررات — ایران
Divorce — Law and legislation — Iran
شناسه افزوده مدرسه علمیه ولی‌عصر(عج). مرکز آموزش‌های تخصصی فقه
شناسه افزوده ایران. قوه قضائیه‌. مرکز مطبوعات و انتشارات
شناسه افزوده پژوهشگاه قوه قضاییه
رده بندی کنگره BP189/6
رده بندی دیویی 297/36
اطلاعات رکورد کتابشناسی فهرست بنیادی