ورود


اطلاعیه پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دوره بلند مدت در مقطع سطح 3

پذیرش دوره بلند مدت

پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دوره بلند مدت

مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، برای سال تحصیلی 1403-1402 (در مرحله تکمیل ظرفیت دوره بلند مدت) از بین طلاب برادر واجد شرایط برای تحصیل در مقطع سطح 3 صرفا در واحدهای آموزشی ذیل، دانش پژوه می پذیرد.

۱. بناب:

رشته فقه و حقوق خصوصی

(کد 3141500).

۲. شیراز:

رشته فقه و حقوق خصوصی

(کد 3141500).

۳. گرگان:

رشته فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

(کد 3141400)

🔹داوطلبان می‌توانند جهت ثبت نام به آدرس https://paziresh.ismc.ir مراجعه نمایند.

🔹کانال اطلاع رسانی معاونت آموزش مجتمع در پیام رسان ایتا: @mfeqh1400

🟦 منابع آزمون:
◀️ فقه: کتاب مکاسب (از ابتدای مکاسب تا القول فی الشرایط العوضین)
◀️ اصول: کتاب رسائل

🕑 مهلت ثبت نام:
تا پایان روز پنجشنبه، 21 دی ماه 1402

📅 زمان آزمون:
آزمون ورودی در قالب مصاحبه علمی، در هفته پایانی دی ماه (23 الی30 دی ماه) انجام می پذیرد.

🔰توجه:
🟣 داوطلبانی مجاز به ثبت نام هستند که در زمان ثبت نام پایه ۸ (کتبی و شفاهی) آنان کامل باشد و هیچ گونه ناقصی نداشته باشند.

🟡 حداکثر سن برای ثبت نام، 34 سال است (متولدین 22 دی 1368به بعد).

🟡 پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت، صرفا جهت تحصیل در واحدهای آموزشی بناب، شیراز و گرگان می باشد.

🟡 مجتمع در مرحله تکمیل ظرفیت، در مقطع سطح دو در هیچ یک از واحدهای آموزشی، پذیرش ندارد.

پوستر اطلاعیه پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دوره بلند مدت

اطلاعیه پذیرش دوره بلند مدت