ورود


شروع ثبت نام دوره های رسمی آموزشی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

پوستر2

مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در سال تحصیلی 1401 ـ 1400 از میان طلاب واجد شرایط تحصیل با اعطای دانشنامه رسمی حوزوی در دو مجموعه مدرسه عالی قضاوت (قم و تهران) و مرکز تخصصی فقه و حقوق (قم) دانش پژوه می پذیرد.
طلاب گرامی جهت اطلاع از شرایط پذیرش و ثبت نام می توانند از تاریخ 21 اسفند 1399 لغایت 21 فروردین 1400 با مراجعه به سامانه پذیرش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

http://reg.mfeqh.ir

سامانه پذیرش

دانلود بروشور پذیرش

دانلود بروشور پذیرش