تمدید ثبت نام در مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

111 1

1111111

 

نظر به استقبال طلاب و داوطلبان گرامی جهت ثبت نام در مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، ثبت نام در رشته های این مجتمع در دو سطح 2و 3 تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید گردید.

 

http://reg.mfeqh.ir

سامانه پذیرش

دانلود بروشور پذیرش

دانلود بروشور پذیرش