ورود


اسامی پذیرفته شدگان مرکز تخصصی فقه و حقوق

مرکز تخصصی

به اطلاع داوطلبان گرامی پذیرش در مرکز تخصصی فقه و حقوق می رساند، اسامی پذیرفته شدگان در گروه سطح دو و سطح سه این مرکز به شرح ذیل می باشد.

 

لیست افراد پذیرفته شده سطح 2مرکز تخصصی فقه و حقوقمرکز تخصصی

لیست افراد پذیرفته شده سطح 3مرکز تخصصی فقه و حقوق