تکمیل ظرفیت مدرسه عالی قضاوت

تکمیل ظرفیت

به اطلاع داوطلبین محترم مدرسه عالی قضاوت می رساند با توجه به عدم قبولی احتمالی برخی از پذیرفته شدگان مدرسه در آزمون روانشناسی شخصیت قوه قضاییه

لیست تکمیل ظرفیت مدرسه عالی قضاوت به شرح زیر معرفی می شوند. این افراد در هفته های آینده به عنوان گروه سوم جهت شرکت در تست روانشناسی شخصیت به اداره کل گزینش و جذب قوه قضاییه معرفی می شوند لازم به ذکر است پذیرش قطعی این افراد منوط به قبولی در تست روانشناسی قوه قضاییه و همچنین ظرفیت باقی مانده در مدرسه می باشد.

با توجه به هماهنگی انجام شده زمان تست سنجش شخصیت این افراد روز سه شنبه 6 مهرماه ساعت 8.30 صبح در محل ساختمان مرکز آموزش قضات به آدرس قم، بلوار 15 خرداد بعد از پمپ بنزین نبش خیابان سعدی می باشد.
داوطلبین لازم است با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه مداد مشکی و پاک کن راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور یابند.
تذکر: داشتن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی می باشد.

 

 

لیست تکمیل ظرفیت سطح2

لیست تکمیل ظرفیت سطح3