ورود


اسامی پذیرفته شدگان آزمون سنجش شخصیت

813 تست شخصیت قضاوت

بنا به اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اسامی پذیرفته شدگان آزمون سنجش شخصیت قوه قضائیه داوطلبان معرفی شده گروه اول و دوم از سوی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی به شرح ذیل می باشد

داوطلبینی که در آزمون سنجش شخصیت موفق به قبولی نشده اند می توانند حداکثر تا آخر هفته درخواست مصاحبه مجدد خود را به ادمین کانال ایتای مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی ارسال نمایند.

 

 

پذیرفته شدگان آزمون سنجش شخصیت قوه قضائیه