ورود


نشریه رسائل شماره اوّل

1 1

شماره اوّل:

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: مهدی محقق فر

سردبیر: مهدی عطار کاشانی

دبیرتحریریه: مصطفی کاویانی

هیأت تحریریه: حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

مدیراجرایی: حسین صبوری

مترجم چکیده: مهدی ارجمند شیخ احمد

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی

مشاور روشی: مهدی طهماسبی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

1 1 1

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58257