نشریه رسائل شماره پنجم و ششم

5.6 scaled

شماره پنجم و ششم:

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: مهدی محقق فر

سردبیر: ابراهیم ابراهیمی

هیأت تحریریه: ابراهیم ابراهیمی، حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی محقق فر

مدیراجرایی: امید توتچی

مترجم چکیده: محسن شیری

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی فاضل، حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی، جناب آقای مسعود امامی

مشاور روشی: مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

ویراستار: محمدصادق دهقان

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

 

5 6

 

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/84929