اطلاعیه شماره (2) زمان برگزاری آزمون ورودی مرحله اول (تستی)

2 1

قابل توجه داوطلبان گرامی نظر به برنامه ریزی به عمل آمده زمان برگزاری آزمون ورودی ـ مرحله اول(تستی) در روز سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 9 صبح (در تهران : ویژه داوطلبان مدرسه عالی قضاوت تهران و قم : ویژه داوطلبان مدرسه عالی قضاوت و مرکز تخصصی فقه و حقوق قم) خواهد بود.

زمان صدور کارت ورود به جلسه آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

آزمون به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

محل آزمون داوطلبان مدرسه عالی قضاوت تهران به آدرس: خیابان امام خمینی(ره)، مجاور بیمارستان سینا، مدرسه علمیه مجدالدوله می باشد.

محل آزمون داوطلبان مدرسه عالی قضاوت و مرکز تخصصی فقه و حقوق قم در شهر قم، مصلی قدس می باشد.